Tutkimus

CCL2

Tehokkaan liikunnan seurauksena kudoksiin syntyy lihasvaurioiden takia tulehdustila. Akuutissa vaiheessa tulehdustekijöitä, kuten sytokiineja ja kemokiineja vapautuu vereen. Tulehdustilan tarkoituksena on kudosvaurion etenemisen estäminen, immuunisäätelyn herättäminen ja lopulta kudosten korjaaminen.

Elokuussa 2022 julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin elimistön tulehdusvasteen muodostumista intensiivisen urheiluharjoituksen seurauksena. Vertailun alaisina olivat jalkapalloa aktiivisesti harrastavat ”harjoitteluun tottuneet” urheilijat ja ”harjoitteluun tottumattomat” eli fyysiseltä aktiivisuudeltaan heikot ihmiset. Urheiluosuus suoritettiin kuntopyörällä ja sitä seuranneen tulehdusvasteen mittariksi valittiin geenin CCL2 ilmeneminen. CCL2 tuottaa urheilun indusoimana tärkeää tulehdukseen liittyvää kemokiinia. Geenin aktivoitumista tarkasteltiin mittaamalla geenituotteiden eli l-RNA:n ja l-RNA:sta tuotettavan CCL2-proteiinin pitoisuuksia verestä.

Ennen harjoitusta CCL2-geenin tuottamaa RNA:ta oli koehenkilöillä saman verran. Urheilusuorituksen aikana RNA:n pitoisuus tippui lähtötasoa matalammalle harjoitteluun tottuneilla, kun taas korkeimmillaan tulehdustekijän taso oli heillä kuusi tuntia suorituksen jälkeen. Harjoitteluun tottumattomalla ryhmällä taas kyseinen RNA-taso nousi välittömästi jo harjoittelun aikana ja oli huipussaan 24 tunnin kuluttua harjoituksesta. RNA-arvot olivat tällöin yli nelinkertaisia verrattuna ennen harjoittelua mitattuihin arvoihin. Harjoitteluun tottuneilla pitoisuudet 24 tunnin jälkeen olivat vain noin kahdeksasosa tottumattomiin verrattuna. Myös muutokset CCL2-proteiinin määrissä olivat samansuuntaisia. Tutkimuksen perusteella harjoitteluun tottuminen siis hillitsee muun muassa kudosten hapenpuutetta, verihiutaleiden ja verisuonten endoteelin kasvutekijöiden muodostumista, jotka ovat edellytyksiä CCL2-geenin aktivointiin. Tutkimus vahvisti CCL2-geenin tärkeää asemaa urheilun indusoimassa tulehdustilassa.

Alkuperäiseen tutkimusartikkeliin pääset tästä.

(Maciejewska-Skrendo A, Tarnowski M, Kopytko P, Kochanowicz A, Mieszkowski J, Stankiewicz B, Sawczuk M. CCL2 Gene Expression and Protein Level Changes Observed in Response to Wingate Anaerobic Test in High-Trained Athletes and Non-Trained Controls. Int J Environ Res Public Health. 2022 Aug 12;19(16):9947. doi: 10.3390/ijerph19169947. PMID: 36011581; PMCID: PMC9408289.)


Tags:

Google Play Store App Store
  • Ahlmaninkatu 2 E
  • 40100 Jyväskylä
  • 050 373 4935
  • info[a]evogenom.com
Avainlippu
Epassi
LeWell
Medifon
Smartum
Kuntomaailma
Diagfactor