Usein kysyttyä

Vaikka geenitutkimus ja geenitestaus eivät sinänsä ole mitään kovin uusia ilmiöitä, niin niihin liittyy silti paljon erilaisia mielikuvia ja usein myös avoimia kysymyksiä. Tältä sivulta löydät muutamia yleisesti kysyttyjä kysymyksiä, jotka koskevat Evogenomin geenitestejä.

Jari

FAQ

Miksei testiä tarvitse tehdä verinäytteestä?

Uuden teknologian ansiosta myös syljessä olevat irralliset suun limakalvon solut on mahdollista eristää ja analysoida, jolloin näyte saadaan luettua yhtä tehokkaasti kuin verinäyte, mutta näytteen antaminen on huomattavasti vaivattomampaa. Verinäyte on hyödyllisempi, jos samalla kerralla tarkastetaan esimerkiksi veriarvoja tai mitataan erilaisten proteiinien pitoisuuksia verestä, mutta pelkkään DNA-näytteeseen verta ei enää nykyään tarvita.

Lämpötilan vaikutus näytteeseen?

Näyte tulisi säilyttää ennen postitusta niin, että näytteen lämpötila ei nouse yli +30 celsius asteen. Näytteen jäätyminen postituksen aikana ei pilaa näytettä.

Onko geenitestin tulos aina sama vaikka sen tekisi nuorena tai vanhana?

Tulos on aina sama iästä riippumatta. Geenitestin tulokset kertovat siis geneettisistä ominaisuuksistasi. Nämä ominaisuudet ovat määrittyneet jo ennen syntymääsi.

Voiko geenitestin tehdä raskaana ollessaan? Onko tulos sama?

Voi tehdä ja tulos on sama oli raskaana tai ei.

Voiko geenitestin tehdä vaikka on flunssa?

Voi tehdä. Flunssa ei vaikuta geenitestin tulokseen.

Miten geenitesti eroaa verikokeesta?

Geenitestin tulos osoittaa perimääsi perustuvan analyysin taipumuksistasi ja ominaisuuksistasi. Geenitesti ei ota kantaa tämänhetkiseen tilaasi, vaan se kertoo, miten kehosi toimii luontaisesti perimäsi ansiosta ja millaisia erilaisia mahdollisuuksia sinulla on. Perinteisellä verikokeella selvitetään yleensä jotakin akuuttia tämänhetkiseen terveydentilaan liittyvää tekijää. Esimerkiksi luontainen D-vitamiinitaso ja D-vitamiinin tuotanto elimistössäsi ei ole sama asia kuin verikokeessa selvitetty näytteenoton aikainen D-vitamiinipitoisuus.

Liikunta- ja urheilusuoritukseesi vaikuttavat perinnöllisten ominaisuuksiesi lisäksi aina harjoittelutaustasi. Esimerkiksi säännöllinen voimaharjoittelu lisää lihasmassaa ja -voimaa, vaikka geneettiset taipumuksesi olisivatkin suurimmaksi osaksi kestävyysliikuntaa suosivia ominaisuuksia. Lisäksi vallitsevat olosuhteet, kuten lämpötila, ikä, suoritustekniikka, motorinen taito, ruokavalio, koettu stressi, unen määrä ja laatu sekä vireystilasi vaikuttavat ilmenevään suorituskykyysi.

Miten Evogenomin geenitestit eroavat muista testeistä?

Luemme geneettistä dataa työkalulla, joka antaa tarkimman mahdollisen tuloksen tuotteisiimme. Tämä työkalu on oman kehitystyömme tulosta ja näin siis vain Evogenomin käytössä. Sinä voit hyödyntää tuloksia oman hyvinvointisi tukena.

Lisäksi geeniluentamme tutkii noin 3 miljardista emäsparista hieman yli 700 000 yksittäistä muunnosta eli SNPiä (Single Nucleotide Polymorphism).

Onko geenitesti luotettava?

Geeniluentamme tutkii noin 3 miljardista emäsparista hieman yli 700 000 yksittäistä muunnosta eli SNPiä (Single Nucleotide Polymorphism). Näistä muunnoksista suurin osa sijaitsee geenien sisällä ja niiden aiheuttamista vaikutuksista on tutkimuskirjallisuusnäyttöä, jonka avulla pystymme kertomaan yksityiskohtia perimästä. Luentamme tarkkuus on keskimäärin noin 99,5 %, joten analyysimme on yksittäisen ominaisuuden suhteen hyvin paikkansapitävä.

Miten tuloksiin omasta geeniperimästä tulisi suhtautua? Edellyttääkö jokin löydös toimenpiteitä?

Geneettisten alttiusgeenien tulkinnassa on hyvä ymmärtää suhteellisuuksia sekä muiden tekijöiden, kuten ympäristötekijöiden ja sattuman vaikutusta hyvinvointiin. Tulokset ovat analysoituja geenejä omasta näytteestäsi, eivätkä näin ollen ota huomioon elintapojesi vaikutusta, ympäristötekijöitä tai harjoittelutaustaasi. Käyttämämme tutkimukset perustuvat tämän hetken parhaaseen tieteelliseen tietoon.

Jos geenitestissä ilmenee jokin geneettinen alttius, sen tarkempaan tulkintaan ja vaikutukseen hyvinvointiisi on hyvä kuunnella koulutettujen ammattilaisten näkemystä aiheeseen.

Kuinka kauan tulosten saamisessa kestää?

Tulostesi saaminen kestää noin 2-6 viikkoa siitä, kun näytteesi on saapunut takaisin
Evogenomille. Toimitusaikoihin voivat vaikuttaa juhlapyhät ja sesonkiajat. Kun
tuloksesi ovat valmiit ja saatavilla, saat ilmoituksen sovellukseen!

Unohdin skannata pakkauksen QR-koodin. Miten toimin?

Ei hätää, skannaamme QR-koodin puolestasi, kun pakkaus on palautunut Evogenomille. Saat ilmoituksen sovellukseesi!

Google Play Store App Store
  • Ahlmaninkatu 2 E
  • 40100 Jyväskylä
  • 050 373 4935
  • info[a]evogenom.com
Avainlippu
Epassi
LeWell
Medifon
Smartum
Kuntomaailma
Diagfactor