Ota tiede avuksi ja löydä sinulle sopivat lääkkeet.

Farma-geenitestin avulla selvität tiettyjen lääkeaineiden sopivuutta geeneihisi perustuen. Tuloksissa kerrotaan lisäksi kaupallisia valmisteita, jotka sisältävät kyseistä lääkeainetta. Saat tarkat pistemuunnokset (SNP:t), johon tulos perustuu. Tutkimuksessa kartoitetaan 17 geenin tunnettuja variaatioita: ALDH2, BCHE, CYP1A2, CYP2C19, CYP2C9, CYP3A4, DPYD, GRIK4, IFNL3, TPMT, UGT1A1, UGT1A9, VKORC1, TBX21, F2, F5, SLCO1B1.

Lääkitys, sairaudet tai esimerkiksi raskaus eivät vaikuta geenitutkimuksen tuloksiin. Huomaathan, että testin tulokset ovat luotettavia ja tarkkoja mutta älä tee lääkitykseesi liittyen itsenäisiä päätöksiä, vaan keskustele aina lääkityksestäsi lääkärin kanssa.

Farma-Geenitestin avulla sinulle selviää:

Mitkä lääkkeet sinulle soveltuvat.

Geenitiedolla pois suljet sinulle sopimattomia lääkkeitä yhdessä lääkärisi kanssa. Miksi käyttää aikaa yrityksen ja erehdyksen kautta, kun voit selvittää sinulle sopivat lääkeaineet helposti. Farma sisältää vastaavan laajuisen farmakogeneettisen testin kuin yksityisellä puolella tarjotuissa farmakogeneettisissä testeissä. Ja vieläpä paljon edullisemmin! Tulokset tulevat kätevästi suoraan Evogenom-sovellukseen, joita ei jaeta kolmansien osapuolien kanssa.

Mukana tutkimuksessa ovat mm. useat kipulääkkeet, masennuslääkkeet, kolesterolilääkkeet, sydän- ja rytmihäiriölääkkeet (beetasalpaajat), verenohennuslääkkeet, kofeiini, refluksilääkkeet ja epilepsialääkkeet.

Valitse Farma

Jos haluat löytää sinulle sopivat lääkkeet yrityksen ja erehdyksen sijaan.

Kenelle?

 • Jotka miettivät lääkkeiden sopivuutta
 • Haluavat ennakoida lääkehaitat

Miksi?

Haluat minimoida lääkkeiden sivuvaikutukset ja löytää kerralla oikeanlainen lääke. Tulokset eivät vanhene, joten voit hyödyntää niitä aina! Ei verikoetta vaan tulos analysoidaan syljestä, joka on yhtä luotettava menetelmä mutta teet sen helposti kotona! Edullisempi kuin muut vastaavan laajuiset testit!

Esimerkkejä Farma-geenitestin sisällöstä

Saat tulokset Evogenom-sovellukseen. Selvitä omat geneettiset ominaisuutesi kattavasta Farma-geenitestisä:

Geeni ALDH2 (mm. etanoli)

Lue lisää

Lääkeaineet, joiden vasteeseen geenin ALDH2 on tutkittu mm. vaikuttavan: glyseryylitrinitraatti.

Geeni TPMT (mm. autoimmuunisairaudet, kuten nivelreuma)

Lue lisää

Lääkeaineet, joiden vasteeseen geenin TPMT on tutkittu mm. vaikuttavan: atsatiopriini, merkaptopuriini, sisplatiini, tioguaniini.

Geeni SLCO1B1, rs4149056 (Kolesterolilääkkeet)

Lue lisää

Lääkeaineet, joiden vasteeseen geenin SLCO1B1 on tutkittu mm. vaikuttavan: atorvastatiini, fluvastatiini, lovastatiini, pravastatiini, rosuvastatiini, simvastatiini.

Geeni SLCO1B1, rs4363657 (Kolesterolilääkkeet)

Lue lisää

Lääkeaineet, joiden vasteeseen geenin SLCO1B1 on tutkittu mm. vaikuttavan: atorvastatiini, fluvastatiini, lovastatiini, pravastatiini, rosuvastatiini, simvastatiini.

Entsyymi protrombiini F2 (Yhdistelmäehkäisypillerit)

Lue lisää

Lääkeaineet, joiden vasteeseen geenin F2 on tutkittu mm. vaikuttavan: eltrombopagi, estradioli, estrioli, etinyyliestradioli, romiplostiimi, tamoksifeeni, tiboloni.

Geeni VKORC1 (mm. varfariini, verenohennuslääke)

Lue lisää

Lääkeaineet, joiden vasteeseen geenin VKORC1 on tutkittu mm. vaikuttavan: asenokumaroli, fenprokumoni, varfariini.

Geeni UGT1A1 (mm. eräät syöpälääkkeet sekä viruslääkkeet)

Lue lisää

Lääkeaineet, joiden vasteeseen geenin UGT1A1 on tutkittu mm. vaikuttavan: arformoteroli, atatsanaviiri, belinostaatti, dolutegraviiri, erlotinibi, indakateroli, irinotekaani, nilotinibi, patsopanibi.

Geeni UGT1A9 (mm. eräät syöpälääkkeet, kipu- ja tulehduskipulääkkeet)

Entsyymi Factor V Leiden F5 (Yhdistelmäehkäisypillerit)

Lue lisää

Lääkeaineet, joiden vasteeseen geenin F5 on tutkittu mm. vaikuttavan: eltrombopagi, estradioli, estrioli, etinyyliestradioli, romiplostiimi, tamoksifeeni, tiboloni.

Entsyymi CYP1A2 (mm. masennuslääkkeet)

Lue lisää

Tämä entsyymi metaboloi mm. kofeiinia, varfariinia, tamoksifeeniä sekä useita masennuslääkkeitä.

Geeni TBX21 (Tulehduskipulääkkeet)

Geeni DPYD (mm. eräät syöpälääkkeet)

Lue lisää

Lääkeaineet, joiden vasteeseen geenin DPYP on tutkittu mm. vaikuttavan: fluorourasiili, kapesitabiini, tegafuuri.

Geeni GRIK4 (mm. eräät mielialalääkkeet)

Lue lisää

Lääkeaineet, joiden vasteeseen geenin GRIK4 on tutkittu mm. vaikuttavan: essitalopraami, sitalopraami.

Geeni CYP3A4 (mm. eräät kolesterolilääkkeet)

Lue lisää

Lääkeaineet, joiden vasteeseen geenin CYP3A4 on tutkittu mm. vaikuttavan: atorvastatiini, simvastatiini.

Geeni CYP2C9 (mm. eräät verenohennus-, verenpaine- ja diabeteslääkkeet)

Lue lisää

Lääkeaineet, joiden vasteeseen geenin CYP2C9 on tutkittu mm. vaikuttavan: asenokumaroli, diklofenaakki, dronabinoli, fenprokumoni, fenytoiini, flibanseriini, flurbiprofeeni, fosfenytoiini, glibenklamidi, glimepiridi, irbesartaani, klopidogreeli, lesinuradi, losartaani, piroksikaami, prasugreeli, selekoksibi, varfariini.

Geeni CYP2C19 (mm. eräät närästys- ja refluksilääkkeet, mielialalääkeet, sienitautien lääkkeet)

Lue lisää

Lääkeaineet, joiden vasteeseen geenin CYP2C19 on tutkittu mm. vaikuttavan: amitriptyliini, brivarasetaami, diatsepaami, doksepiini, esomepratsoli, essitalopraami, flibanseriini, imipramiini, karisoprodoli, klobatsaami, klomipramiini, klopidogreeli, lakosamidi, lansopratsoli, moklobemidi, omepratsoli, pantopratsoli, prasugreeli, rabepratsoli, sertraliini, sitalopraami, tikagrelori, trimipramiini, vorikonatsoli.

Geeni IFNL3 (mm. eräät C-hepatiittilääkkeet)

Lue lisää

Lääkeaineet, joiden vasteeseen geenin IFNL3 on tutkittu mm. vaikuttavan: bosepreviiri, peginterferoni alfa-2a, peginterferoni alfa-2b, ribaviriini, telapreviiri.

Geeni BCHE (mm. eräät lihasrelaksantit)

Lue lisää

Lääkeaineet, joiden vasteeseen geenin BCHE on tutkittu mm. vaikuttavan: mivakurium, suksametoni.

Kokemuksia Evogenom -geenitestistä

Evogenomin geenetesteihin luottavat yhä useammat suomalaiset. Tässä muutamia keräämiämme palautteita asiakkailtamme:

Usein kysyttyä:

Kuinka kauan tulosten saamisessa kestää?

Tulokset valmistuvat yleensä jo neljän viikon kuluttua siitä, kun olemme vastaanottaneet näytteen! Juhlapyhät ja tavallista pidemmät toimitusajat saattavat kuitenkin vaikuttaa tulosten valmistumisnopeuteen.

Miten teen testin? Miten aktivoin sovelluksen?

  1. Tehtyäsi tilauksen näytteenottopakkaus toimitetaan sinulle kotiin Postin toimesta. Näytteenottopakkaus toimii myös näytteen palautuspakkauksena!
  2. Pakkauksesta löydät ohjeet ja välineet helpon sylkinäytteen antamiseksi! Seuraa ohjeita ja anna näyte.
  3. Lataa Evogenom-sovellus. Löydät sen helposti App Storesta tai Play Kaupasta nimellä ”Evogenom”.
  4. Seuraa sovelluksen ohjeita ja lue näyteputken pakkauksessa oleva QR-koodi sovellukseen painamalla ”skannaa…”. Näytteesi on rekisteröity ja voit seurata testitulosten valmistumista sovelluksen avulla.
  5. Lähetä sylkinäyte Evogenomille. Postimaksu on maksettu puolestasi.
  6. Kun tulokset ovat valmiit, saat ilmoituksen sovellukseesi!

  Sovelluksesta voit kätevästi täydentää tietojasi lisäpaketeilla, milloin tahansa!

Onko geenitesti luotettava?

Luentamme tarkkuus on keskimäärin noin 99,5 %, eli analyysimme on erittäin paikkansapitävä.

Geeniluentamme tutkii noin 3 miljardista emäsparista hieman yli 700 000 yksittäistä muunnosta eli SNPiä (Single Nucleotide Polymorphism).

Luemme geneettistä dataa työkalulla, joka antaa tarkimman mahdollisen tuloksen tuotteisiimme. Tämä työkalu on oman kehitystyömme tulosta ja vain Evogenomin käytössä.

Google Play Store App Store
 • Ahlmaninkatu 2 E
 • 40100 Jyväskylä
 • 050 373 4935
 • info[a]evogenom.com
Avainlippu
Epassi
LeWell
Medifon
Smartum
Kuntomaailma
Diagfactor