Blogi

Parempaa oppimista päiväunilla

Muistojen luominen edellyttää asioiden koodausta, talletusta ja hakua aivojen hermosolujen välisiä yhteyksiä käyttäen. Uni vaikuttaa muistin kaikkiin prosesseihin ja jopa lyhyillä päiväunilla on todettu olevan vaikutus parempaan oppimiseen. Tunnepitoiset asiat ja kokemukset muistetaan pidempään kuin tunnereaktioltaan neutraalit muistot. Riittävän levon takaamiseksi geenisovellus kertoo henkilökohtaisesta palautumisen laadusta ja tarvittavasta unen määrästä.

Uni auttaa muistamaan

Emotionaaliset eli tunnepohjaiset muistot, kokemukset ja taidot, säilyvät muistissa pitkään. On huomattu, että kun muistijäljen muodostumiseen liittyy tunnetila, se pystytään kaivamaan muistista pidemmän ajan päästä verrattuna neutraaleina koettuihin asioihin. Siksi esimerkiksi tärkeät elämäntapahtumat muistetaan usein tarkasti vuosienkin jälkeen.  Uni kokemuksen tai oppimisen jälkeen parantaa emotionaalisten muistojen muistamista. Myös päiväunet riittävät muistijälkien parempaan luomiseen ja tallettamiseen, joten iltapäivätorkut kannattavat! 

(Sleep and emotional processing, Sleep Medicine Reviews, Volume 40, 2018, Pages 183-195.) 

REM-uni tallettaa elämän mullistavat hetket

Erityisesti REM-unta on tutkittu muistiin liittyen. REM-uni (engl. rapid eyement sleep) eli vilkeuni on unisyklin vaihe, joka lisääntyy aamuyön tunteina. REM-unen aikana unet ovat todentuntuisia ja tunnepitoisia ja siksi ne voi muistaa aamulla vielä heräämisen jälkeenkin. REM-unessa lihakset rentoutuvat, pois lukien tälle unisyklille ominaiset silmien liikkeet ja miesten erektiot aiheuttavat lihasryhmät. REM-unessa aivotoiminnan aktiivisuus vastaa hereillä oloa. Aktivaatio keskittyy samoille aivoalueille, kuin hereillä ollessa tunnepitoiselle muistamiselle oleelliset aivoalueet. Esimerkiksi mantelitumake on tällainen alue, ja se tunnetaankin aivojen tunnekeskuksena.

REM-unen on huomattu tukevan erityisesti tunnepitoisten tapahtumien muistojen muodostumista. Myös pitkäaikaisen säilömuistin deklaratiivinen ja proseduraalinen muisti hyötyvät REM-unesta. Deklaratiivinen muisti säilyttää tiedot, kokemukset ja taidot, jotka voidaan tietoisesti palauttamaan mieleen ja esimerkiksi kertoa sanallisesti muille. Proseduraaliseen muistiin taas varastoituvat taidot, kuten pyörällä ajo, jonka vaiheita on vaikea tuoda tietoisuuteen ja kuvailla sanallisesti. 

REM-unen ja tunnemuistojen yhteydestä on mielenkiintoinen teoria, jonka mukaan traumaattisia kokemuksia voitaisiin hoitaa REM-unen vähentämisellä. Teoria perustuu edellä kerrottuun, eli muistijälkien vahvistumiseen REM-unen aikana. Kun traumaattisen kokemuksen jälkeen REM-unen osuus pidettäisiin vähäisenä, kokemukset eivät tallettuisi pitkäaikaiseen muistiin tai ainakaan niihin liittyvä tunnelataus ei vahvistuisi. Tämä on kuitenkin vielä teoria, josta ei ole saatu riittävää näyttöä.

(FIHF: Uni)

(Muistiliitto: Käsitteistö)

(Sleep and emotional processing, Sleep Medicine Reviews, Volume 40, 2018, Pages 183-195.) 

Geenisovellus apuna univajeen ehkäisemiseen

Kun REM-uni parantaa tunnepitoisten muistojen luomista, univaje heikentää sitä. Kyky luoda muistoja heikkenee ja jo muodostuneet muistijäljet rappeutuvat nopeammin. Lisäksi nykyinen käsitys on, että univaje heikentää kaikenlaisten muistojen mieleen palauttamista. Evogenomin geenisovellus tarjoaa avun palautumisen avuksi. FEEL kertoo muun muassa unen syvyydestä ja rauhallisuudesta, vuorokausirytmistä ja unen tarpeesta pohjautuen näytteestä saatuun yksilölliseen geenitietoon. Perimän tuoman taipumuksen huomioiminen palautumiseen liittyvissä seikoissa voi auttaa löytämään tehokkaimman keinon arjen oikeanlaiseen rytmittämiseen ja sitä kautta univajeen aiheuttamien haittojen ehkäisyyn.

Tässä järjestyksessä optimoit kokemusten, tietojen ja taitojen muistamisen!

1. Aerobinen liikunta: Edistää neurotropiinin eritystä aivoissa, jolloin uusia hermosoluja muodostuu aivojen muistikeskuksessa normaalia vilkkaammin.

2. Opiskelu/työnteko: Pyri liittämään opiskeluun tunnepitoisia oppimismuotoja. Esimerkiksi dokumentin katselu voi herättää tunnetiloja, jotka edesauttavat muistijälkien muodostumista ja säilymistä.  

3. Uni: Päivätorkut tai kunnolliset yöunet edistävät muistojen luomista ja helpottavat mieleen palauttamista.

(Aivoliitto, Aivot rakastavat liikuntaa, 2018)

(Sleep and emotional processing, Sleep Medicine Reviews, Volume 40, 2018, Pages 183-195.) 


Tags:

Google Play Store App Store
  • Ahlmaninkatu 2 E
  • 40100 Jyväskylä
  • 050 373 4935
  • info[a]evogenom.com
Avainlippu
Epassi
LeWell
Medifon
Smartum
Kuntomaailma
Diagfactor