Tutkimus

Geneettisesti ystävät

Samankaltaisuus viehättää meitä, joten luontaisestikin päädymme ystävystymään herkemmin samankaltaisen ihmisen kanssa. Ympäristömme vaikuttaa laajalti siihen, kenen kanssa luomme ystävyyssuhteen mutta asiaa on tutkittu myös geneettisestä näkökulmasta. Geenitasolla on havaittu yhteyksiä ympäristötekijöiden lisäksi.

Mitä on selvinnyt?

Univeristy of Californian tutkimusryhmä havaitsi ihmisten, joilla oli DRD2 nimisen geenin samanlainen muoto, ystävystyvän suuremmalla todennäköisyydellä keskenään. Mielenkiintoista oli se, että tämä geenimuoto yhdistettiin myös alkoholin liikakäyttöön. Päinvastaisesti CYP2A6-geenistä löytyi muoto, jonka kantajat taas eivät ystävystyneet herkästi keskenään. Tämä geenimuoto on yhdistetty avoimeen persoonallisuuteen. Tutkijoille on kuitenkin vielä epäselvää, miksi tässä samankaltaisuus ei vedä ihmisiä puoleensa. 

Toisessa tutkimuksessa Stanfordin, Duken ja Wisconsin-Madisonin yliopistossa tutkittiin nuoruuden ystäväpareja ja tutkijat havaitsivat ystävien olevan geneettisesti samankaltaisempia kuin satunnaiset ihmiset keskenään. Yksi tutkijoista arveli, että tutkimuksen tulos olisi ollut paljon vaisumpi mutta toisin kävi. Ystävät ovat jopa yhtä samankaltaisia geneettisesti kuin neljännen polven serkukset. He pohtivat tätä myös yhteisen ympäristön ja taustan vaikutuksilla, korostaen entisestään, kuinka läheisesti sosiaaliset olosuhteet ja genetiikka kulkevat käsikädessä.

Vauhdittaako ystävyys evoluutiota?

Ihmisen evoluution on havaittu kiihtyneen viimeisen 30 000 vuoden aikana ja tutkijat tekivät tähän liittyen myös yllättävän löydön. Ystävien samankaltaiset geenit näyttävät kehittyvän nopeammin verrattain muihin geeneihin. Tutkijat pohtivat evoluution nopeutumisen saattavan johtua sosiaalisesta ympäristöstämme. Ystävien samankaltaisuudella näyttäisi olevan jonkinlainen evolutiivinen voima käsissään. 

(Correlated genotypes in friendship networks. PNAS. 2011 Jan,108 (5) 1993-1997.)

(The social genome of friends and schoolmates in the National Longitudinal Study of Adolescent to Adult Health. 2018 Jan, 115 (4) 702-707.) 


Tags:

Google Play Store App Store
  • Ahlmaninkatu 2 E
  • 40100 Jyväskylä
  • 050 373 4935
  • info[a]evogenom.com
Avainlippu
Epassi
LeWell
Medifon
Smartum
Kuntomaailma
Diagfactor