USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Miten geenitesti tehdään? 

Geenitesti tehdään antamalla sylkinäyte Evogenomin toimittamaan näytteenantoputkeen. Näytteenantoputki toimitetaan valmiiksi maksetussa palautuspakkauksessa Postitse Evogenomille.

 

Miksei testiä tarvitse tehdä verinäytteestä?

Verinäytteen ottaminen on invasiisivempi toimenpide kuin sylkinäytteen, ja verinäytettä varten täytyisi paikalla olla asiaan koulutettu henkilö. Uuden teknologian ansiosta myös syljessä olevat irralliset suun limakalvon solut on mahdollista eristää ja analysoida, jolloin näyte saadaan luettua yhtä tehokkaasti kuin verinäyte, mutta näytteen antaminen on huomattavasti vaivattomampaa. Verinäyte on hyödyllisempi, jos samalla kerralla tarkastetaan esimerkiksi veriarvoja tai mitataan erilaisten proteiinien pitoisuuksia verestä, mutta pelkkään DNA-näytteeseen verta ei enää nykyään tarvita.

 

Antaako Evogenomin testi jotain pelottavaa tai epämiellyttävää tietoa?

Ei anna. Evogenomin geenitestin tuloksena saat suomenkielisen raportin omista geneettisistä ominaisuuksistasi, kuten unen laadusta ja määrästä, sinulle sopivasta ruokavaliosta ja erilaisten harjoitusmuotojen vaikuttavuudesta juuri sinuun.

 

Kuinka kauan geenitestin tuloksen saamisessa menee?

4-8 viikkoa näytteen saapumisesta Evogenomille.

 

Kuinka geenitestillä on mahdollista saada näin paljon tietoa?

Käytämme luennassa uusinta NGS -teknologiaa ja luemme yli 700 000 datapistettä ihmisen perimästä. Tämän teknologian ja omien laajojen luentatyökalujemme avulla voimme tuottaa jättimäisen tietopaketin jokaisen perimästä.

 

Miten saan geenitestini tulokset?

Geenitestin tuloksen saat suojatun sähköpostipalvelun kautta.

 

Mitä hyötyä geenitestistä on minulle?

Geenitestin avulla saat perustavanlaatuista tietoa itsestäsi. Opit mitä mielenkiintoisimpia asioita ja pääset tutustumaan itseesi täysin uudella tasolla.

 

Mitä raakadata tarkoittaa ja miten sitä voi hyödyntää?

Raakadata sisältää kaikki geeniluennassa selvitetyt pistemuunnokset, toiselta nimeltään pistemutaatiot, SNPt tai polymorfismit. Raporttimme on koostettu osasta niistä, mutta koska niitä on satoja tuhansia, ei niitä kaikkia ole voitu hyödyntää raportissamme. Lisäksi osa niistä on vielä vaikutuksiltaan tuntemattomia. Raakadata onkin eräänlainen jättimäinen kokoelma kehosi ainutlaatuisia rakennuspiirrustuksia, joita ei ole aiemmin maailmanhistoriassa ollut yksityisen ihmisen saatavilla kustannustehokkaaseen hintaan. Sen hyödyntämismahdollisuudet ovat moninaiset – esimerkiksi tutkimustiedon karttuessa näihin rakennuspiirrustuksiin on mahdollista palata tarkastamaan, millaista tietoa jostain kohdasta löytyy, vaikka aiemmin kyseinen kohta ei olekaan ollut tärkeältä vaikuttava. Lisäksi asiantunteva henkilö voi omasta raakadatastaan selvittää useita asioita, joita raporttiimme ei ole sisällytetty, kuten esimerkiksi harvinaisia perinnöllisiä sairauksia tai ikääntymiseen vaikuttavia pistemutaatioita.

 

Mitä tietoja sairauksiin altistavista geenimuunnoksista tutkitaan?

Tutkimuskirjallisuuden pohjalta luentaan on valittu tiettyjä erilaisiin sairauksiin altistavia muunnoksia, joille on tieteellinen viite. Raporttimme kertoo, onko luennassa havaittu jokin ennalta tunnettu muunnos, ja kertoo tutkimuskirjallisuuden perusteella sille arvioidun riskikertoimen. Testimme ei ole virallinen lääketieteellinen testi eikä sitä täten tule käyttää sellaisenaan diagnostisena keinona – mikäli testissämme paljastuu jokin suuririskinen muunnos, suosittelemme sen validoimista terveydenhuoltojärjestelmän parissa.

 

Haittaako, jos näytteenottopurkki jäätyy postituksen aikana?

Ei haittaa. Mikäli näytteenantopurkissa ollut suojaneste on jäätynyt, tulee suojanesteen antaa sulaa ennen näytteen antamista.

 

Voiko Evogenomin geenitestiä käyttää isyystestinä?

Teknisellä tasolla, mikäli raportteja lukee perinnöllisyyteen perehtynyt henkilö, on mahdollista päätellä voivatko kaksi raportin tilannutta olla lapsi ja vanhempi – esimerkiksi jos vanhemmalla on jossain tietyssä genotyypissään AA, lapsella pitäisi olla samassa genotyypissä ainakin yksi A. Lukutekniikan virhemäärä on noin 1/10000 ja lisäksi biologiset satunnaistekijät, kuten esimerkiksi heterotsygotian menetys, voivat vaikuttaa tulokseen, joten tarkastelu kannattaa tehdä useammasta genotyypistä eikä sen perusteella tule vielä ryhtyä tekemään suurempia päätelmiä. Lisäksi testimme ei ole virallinen isyystesti eikä sellaisenaan ole pätevä missään virallisessa yhteydessä.

 

Mitä tietoja saan allergioista geenitestinne avulla?

Tällä hetkellä analyysissämme mukana ovat maapähkinä- ja heinäallergia. Näistä on riittävästi tutkimustietoa, että olemme voineet ottaa ne mukaan analyysiimme, ja joskus kyseisille allergioille alttiit henkilöt voivat saada allergisia oireita myös muista asioista. Tutkimustiedon lisääntyessä pyrimme päivittämään raporttiamme myös allergiatestauksen osalta.

 

Onko käyttämänne raakadata täysin yhteensopiva aineisto muiden (esim. 23andme) porttaalien kanssa?

Biologisessa mielessä kyllä, koska kromosomit ja muunnosten sijainnit kromosomien sisällä ovat universaaleja. Tietoteknisessä mielessä taasen jotkut palvelut ovat tehneet tietyille muunnoksille omia tunnuskoodejaan, jolloin kyseisiä muunnoksia ei ole löydettävissä esimerkiksi rs-koodimuodossa. Lisäksi joidenkin palveluiden käyttämä data on tallennettu pilkuilla eroteltuun muotoon (.csv), joidenkin taas sarkaimella erotettuun (.tsv). Lisäksi esimerkiksi sarakkeiden lukumäärä tai nimet saattavat erota toisistaan. Formaattien muuttaminen toisikseen on sangen yksinkertaista, mutta se vaatii jonkinasteisen tietoteknisen osaamisen. Olemme mahdollisesti lisäämässä myöhemmin palveluumme erilaisia formaattikonversioita, mutta tästä seuraa lisää tietoa myöhemmin.

 

Onko geenitestin tulos aina sama vaikka sen tekisi nuorena tai seniorina?

Tulos on aina sama iästä riippumatta.

 

Voiko geenitestin tehdä raskaana ollessaan? Onko tulos sama?

Voi tehdä ja tulos on sama oli raskaana tai ei.

 

Voiko geenitestin tehdä vaikka on flunssa?

Voi tehdä. Flunssa ei vaikuta geenitestin tulokseen.